Blackjack met iDeal

Hoe speel je Blackjack

Soms zit de kracht van een spel in de eenvoud ervan. Dat gaat zeker op voor Blackjack, dat je zelfs aan je suffe neefje binnen een paar minuten glashelder hebt uitgelegd en dat iedereen kan spelen. Maar ondanks de simpele spelregels ervan heeft het een enerverend karakter en niet zelden zie je gezelschappen zich een hele avond met dit spel vermaken, zeker als er ook nog eens wat zakgeld in het geding wordt gebracht. Het aardige van Blackjack is dat de vaart er goed in gehouden wordt met snelle, korte speelrondes. Er is een deler annex bankhouder en één of meerdere spelers, die allen twee kaarten krijgen. De waarde van de kaarten is voor alle kleuren gelijk, sterker nog de kleuren zijn helemaal niet belangrijk. De waarde van de twee kaarten wordt opgeteld en dan wordt bekeken of er al winnende combinaties zijn. De hoogste optelsom is 21 (het getal dat in alle varianten van Blackjack terugkomt) en die kan alleen maar worden verkregen als één van de twee kaarten een Aas is. Die telt namelijk voor elf of voor één, naar keuze van de speler. Het mooie is dat je die keuze tijdens een spelronde steeds weer kan aanpassen. Een tien is sneller verkregen, want de kaart tien, alsmede alle plaatjes zijn tien punten waard. De verdere kaarten (2 t/m 9) hebben gewoon de waarde die op de kaart staat. Een speler met 21 punten wint en ontvangt zijn inzet terug plus een zelfde bedrag van de deler/bank, tenzij die ook 21 heeft. Dan wint de bank, want bij een gelijke stand wint de bank altijd. Heeft de speler twee gelijke kaarten dan kan hij dubbelen, wat er op neerkomt dat hij twee spellen mag spelen met elk dezelfde inzet. Als in het vervolg de optelsom van twee kaarten niet bevredigend is kan de speler kaarten bijvragen tot dat wel het geval is. Komt hij daarbij boven de 21 punten dan is hij ‘dood’ en het spel verloren. Alle spelers werken één voor één aan hun combinatie en als de laatste speler daarmee klaar is, draait de bank zijn tweede kaart om (de eerste kaart ligt al open) en past als het totaal van de twee kaarten zeventien punten of meer is. Is het totaal minder dan trekt de bank er nog een kaart bij. Als de bank past of boven de 21 punten komt rekent hij individueel met alle andere spelers af, die nog in het spel zitten. Daarmee is het spel ten einde en kan iedereen weer meedoen aan de volgende ronde. In huiskamersituaties kan de bank op een willekeurig moment of volgens een bepaalde afspraak zijn taak overgeven aan de volgende speler. In het casino en het online casino wordt de functie van deler annex bank natuurlijk steeds door het casino waargenomen.

Terugblik in de tijd

Hierboven stond al te lezen dat het getal 21 heel bepalend is bij Blackjack. Dat komt ook tot uitdrukking in veel benamingen van het spel, ook in ons land, waar het in de huiskamers meestal gewoon eenentwintigen heet. De Spaanse benaming hiervoor is ventiuna en begin 1600 beschreef de beroemde romancier Miguel de Cervantes hoe twee rondtrekkende schavuiten, niet te verwarren met de antiheld Don Quichot, dit spel overal spelen en op een gegeven moment betrapt worden op vals spelen. Het is de eerste keer dat dit spel in de geschiedschrijving of literatuur voorkomt en zo weten we dat het spel in principe al eeuwen oud is. We weten ook dat het kaartspelen in Frankrijk heel populair was en het is dan ook niet zo gek dat Franse kolonisten het meenamen naar Amerika, waar het vooral in het Zuiden werd gespeeld en uiteindelijk terecht kwam in de casino’s. Dat gebeurde echter pas toen men een paar extra winstpremies aan het spel had toegevoegd om het aantrekkelijker te maken, waarvan de bekendste de combinatie Aas, zwarte boer was. Een zwarte boer in het Engels is een black jack en die naam zou de standaard worden voor dit spel, zover het in (online) casino’s gespeeld wordt.

Blackjack varianten

Los van het feit dat Blackjack nog altijd in veel landen eenentwintigen wordt genoemd, zijn er ook een paar varianten te vinden. In Spanje kennen ze nog steeds de variant Baraja, in feite wat De Cervantes al beschreef, waarbij de cijfers 8 t/m 10 niet aan het spel meedoen. In Australië en Azië spelen ze de variant van Britse herkomst, dat Pontoon wordt genoemd. De uitgangspunten van het spel zijn hetzelfde, maar hierbij kun je na elke kaart de originele inzet verdubbelen als de zaken voorspoedig verlopen, waarbij een maximum van totaal vijf kaarten geldt. De bank kan een speler met vijf kaarten, ongeacht de totaalwaarde ervan, alleen verslaan door Pontoon te halen, oftewel 21 punten.

Blackjack met iDeal

Thuis kun je misschien met de losse muntjes uit de spaarpot van de kinderen spelen, maar in een casino speel je met fiches, die je bij de kassier koopt. Dat doe je ook online, waarbij het aankoopbedrag van je speelaccount wordt afgeschreven. De term Blackjack met iDeal wil alleen maar zeggen dat je bij het online casino van je keuze het speelaccount kunt aanvullen door gebruik te maken van het Nederlandse betaalsysteem iDeal, de betaalmethode van de gezamenlijke banken in Nederland, waar inmiddels 90% van de rekeninghouders gebruik van kunnen maken. Het is veruit de meest gewilde methode voor Nederlandse spelers om hun speelaccount aan te vullen.

Kies hier de iDeal casino waar jij in wil spelen