Baccarat met iDeal

Hoe speel je Baccarat

In zoverre is Baccarat een beetje vreemde eend in de bijt, omdat er meerdere deelnemers zijn, waarvan er echter steeds maar eentje speelt. Die ene speler vertegenwoordigt in het spel de rest van de groep, zou je kunnen zeggen. Hoe zit dat? Als je te beurt om de speler te worden en neemt plaats in ‘de knik’. Baccarat is het enige spel waar ook omstanders aan mee kunnen doen. Dat is mogelijk als de deelnemers aan tafel samen een bedrag hebben ingezet dat is lager dan de limiet die de bank voor zichzelf heeft aangegeven. Is die limiet al bereikt of overschreden, dan zal de bank naar rato uitkeren in geval de speler wint.

De bedoeling van het spel zelf is om op of zo dicht mogelijk bij negen punten uit te komen. Hoger uitkomen kan niet, want als dat gebeurt, vervalt het tiental van de optelsom (zestien bijvoorbeeld wordt dan zes enz.), wat anders is dan bij Blackjack. De telling van de kaarten is zeer eenvoudig, de Aas is één punt waard, de kaarten met cijfers erop hebben elk hun eigen waarde, behalve de tien die 0 punten waard is, wat ook geldt voor de plaatjes boer, vrouw en koning. De deler geeft twee kaarten aan de speler en twee aan zichzelf. Die komen niet open te liggen. Wie 8 of 9 punten heeft scoort een ‘natural’ en wint. Hebben beiden een natural dan telt de hoogste en hebben beiden een gelijke natural, dan is het een gelijkspel ofwel een Tie. Omdat een gelijkspel statistisch het minst vaak voorkomt keert de bank altijd hoger uit bij een Tie dan bij een inzet op bank of speler. Heeft geen van beiden een natural dan gaat het spel verder. Voor de speler geldt dat als hij een totaal van zes of zeven punten heeft hij moet passen. Is het puntenaantal lager dan zes dan krijgt hij een extra kaart, die wordt opengelegd. De bank past bij een score van 7 uit de eerste twee kaarten of trekt een derde kaart, als dat niet het geval is. Als de bank zichzelf een derde kaart heeft gegeven worden alle kaarten opengelegd. Wie nu op of het dichts bij de negen zit wint, en hebben bank en speler evenveel punten dan is het alsnog een gelijkspel geworden. Het klinkt allemaal eenvoudig en dat is het ook. Net als bij Blackjack duurt een spelronde nooit lang en blijft de vaart er goed inzitten.

Terugblik in de tijd

De herkomst van de naam Baccarat is niet duidelijk. Er is een plaatsje in Frankrijk met die naam, dat beroemd is om z’n prachtige kristalbewerking, maar er is geen enkele aanwijzing dat het kaartspel daar zijn huidige naam heeft gekregen. Het zou in vroeger Italiaans nul of nulwaarde hebben betekend, omdat je ook op nul kunt uitkomen in dit spel en daarmee altijd de klos bent. In onze tijd kreeg het spel grote bekendheid, ook bij mensen die geen flauw idee hebben hoe het gespeeld wordt, omdat de filmheld James Bond het in meerdere films in luxe casino’s speelde, altijd keurig in smoking gestoken. Dat laatste is ook een kenmerk van Baccarat. Het is een spel dat in stijl gespeeld wordt, daarom vaak ook in een aparte zaal, waar je uitsluitend in gepaste kleding welkom bent, naast het beschikken over een goed gevulde beurs natuurlijk. Voorlopers van Baccarat waren zeer populair bij de Italiaanse adel en in de Middeleeuwen ook al in Frankrijk, waar het onder verschillende namen bekendstond. Omdat hele landerijen werden verspeeld bij dit spel werd het in 1691 door de toenmalige Franse koning Louis XIV verboden.

Baccarat varia

Baccarat wordt ook vaak Punto Banco genoemd, maar het is niet exact hetzelfde. De Punto is de speler en de Banco is de bank, tot zover alles goed, maar bij Punto Banco krijgt de speler twee handen in plaats van een, en de bank kan passen wanneer hij wil. In Frankrijk kennen we een variant Chemin de Fer, genoemd naar de ijzeren doos waar de kaarten in bewaard worden, waar geen gelijkspel bij bekend is. De meest voorkomende variant is Minibaccarat, dat zo genoemd wordt omdat de tafel gehalveerd is, met slechts één Een echte huiskamervariant van Baccarat is niet bekend, al zullen er nog altijd wel (welgestelde?) families zijn, die het in kleine kring onder elkaar spelen. Die hoeven geen geld over te maken naar hun speelaccount bij hun online casino. De betekenis van de term ‘Baccarat met iDeal’ of vergelijkbare uitdrukkingen wil niet anders zeggen dan dat het aangeboden wordt in een online casino, waar je met iDeal kunt betalen. En omdat dit voor Nederlanders veruit de populairste betaalmethode is, bevelen wij alleen online casino’s aan, die dit systeem ondersteunen en accepteren.

Kies hier de iDeal casino waar jij in wil spelen